Buurtbox 

speelgoed uitleen service

Woonwenz is de grootste woningcorporatie in de regio Venlo. Woonwenz bouwt, beheert en verhuurt van betaalbare huurwoningen, voornamelijk voor mensen die geen koopwoning of duurdere (vrije sector) huurwoning kunnen betalen. Voor de reorganisatie van een flatgebouw in de wijk Vastenaovendkamp in Blerick, werd Daan ingeschakeld om na te denken over een infopunt voor buurtbewoners. Doel van het infopunt was de buurt op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de reorganisatie. Daarnaast moest het infopunt een sociale functie binnen de wijk innemen. Daan bedacht hiervoor de Buurtbox, een multifunctioneel inzetbare container, gevuld met speelgoed voor kinderen uit de wijk. Tussen de voetballen, springtouwen en het stoepkrijt is voor bezoekers van de Buurtbox informatie te vinden over de voortgang van het project. De Buurtbox wordt bemand door bewoners uit de wijk en is makkelijk te verplaatsen, zodat Woonwenz de Buurtbox ook bij toekomstige projecten, op verschillende locaties kan inzetten.

Fotografie Richard Fieten

SHARE