GRENSONTWERP NIEDERRHEIN & NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG 

Een toekomstperspectief voor het grensland

Het grensontwerp is een initiatief van Vincent Pijnenburg, docent promovendus bij Fontys Crossing Borders en de Radboud Universiteit. Het grensontwerp is een onderdeel van zijn promotieonderzoek waarin hij de grens centraal stelt binnen de wereld van de ruimtelijke ordening. De grens niet als einde plangebied, maar als startpunt. Doel is om op een collaboratieve wijze een grensoverschrijdend ontwerp te maken. Meer dan 50 partijen participeerden in het ontwerpproces. Daan de Haan liet als ontwerper het gedachtegoed van vele Duitse en Nederlandse actoren samenkomen op de kaart.

door Vincent Pijnenburg

SHARE