Museum in bedrijf 

ontwerp en realisatie tentoonsteling MVBVD

Creativiteit inzetten om tot innovatie te komen en bij te dragen aan veranderprocessen: dat is het doel van Museum in bedrijf. Hiervoor koppelt Museum van Bommel van Dam creatieve ondernemers aan bedrijven uit de stad. Eén van de vraagstukken betreft het museum zelf. Hoe ziet het museum van de toekomst eruit?

 

Daan de Haan was één van die betrokken ondernemers en mocht in een ultra kort tijdsbestek een expositie mee ontwerpen en realiseren. De tentoon te stellen kunstprojecten waren al inhoudelijk door een groep kunstenaars en curator Saskia van de Wiel bedacht en bepaald, er was echter nog geen uitvoerder voor de presentatie vorm. Daan nam de uitvoer voor een groot gedeelte voor zijn rekening samen met Bastiaan Moor en Frank Kuntzelaers werd een vloer gelegd, grote presentatie kubussen werden gebouwd en een grid werd opgehangen. Om alles in een kort tijdsbestek af te krijgen werd er nauw samengewerkt tussen alle partijen. De manier waarop deze tentoonstelling tot stand kwam is ongewoon, net als het resultaat. Een mooi project om aan bij te dragen voor Doc le Coq.

Fotografie Peter de Ronde

SHARE