Pop-up museum Postkantoor 

MVBVD Temporary

Ter ondersteuning van de expositie van het oeuvre van Evert Thielen in het Limburgs Museum vroeg Museum Van Bommel van Dam aan Jannie Schmitz en Daan om in het oude postkantoor van Venlo een exposite in te richten over het maakproces van het omvangrijke werk van Evert. Om budgettaire redenen dienden bestaande elementen van het postkantoor en materialen van het museum hierbij gebruikt en hergebruikt te worden. Ook diende de tijdelijkheid van deze tentoonstelling onderstreept te worden. Het resultaat was een bijzonder interessant en helder verhaal over het dagelijkse leven van deze moderne kunstenaar met roots in Venlo. Het toont Daans en Jannies vermogen om bijzondere dingen neer te zetten met beperkte middelen en met oog voor ecologisch verantwoord werken.

http://www.jannieschmitz.nl

SHARE